Lagen ställer krav på grundläggande fortbildningen inom YKB som ska ge en uppdatering av de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket. Fortbildningen är också en förutsättning för att yrket följer med sin tid.

Vart femte år måste man delta i en fortbildningskurs för att få sitt yrkeskompetensbevis förnyat. Fortbildningen består av 5 kurstillfällen på 7 timmar var. Totalt 35 timmar.

Nytt från 2022 är att man kan gå alla kurserna , utan att få ett nytt bevis. Så om du går 4 kurser snabbt och den 5:te någon gång under sista året, så utfärdas inte beviset förrän 10 dagar innan det gamla går ut!!

Undantag!