Lagen ställer krav på grundläggande fortbildningen inom YKB som ska ge en uppdatering av de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket. Fortbildningen är också en förutsättning för att yrket följer med sin tid.

Vart femte år måste man delta i en fortbildningskurs för att få sitt yrkeskompetensbevis förnyat. Fortbildningen består av 5 kurstillfällen på 7 timmar var. Totalt 35 timmar

Undantag!

Vi utbildar även körkort för C1 och C1E.

För dig som vill köra tung husbil. Och lite C och CE