Höstens och vinterns NYA KURSER för November / December 2022

Var håller vi kurserna??

Vi är hos  AWDE (Andreas Widells trafikskola) De la Gardievägen 8. Kan vara lite ont om parkering där men det finns en 50 m bort.
Nya kurser kommer att läggas ut fortgående.//LG

OBS: FÖRANMÄLAN GÄLLER!!
SMS till 0708 329700!!
 namn persnr. och vilken kurs: återkommer jag med bekräftelse inom kort.

 

 

Delkurs 1

Fredag    4-11

Torsdag    8-12

Delkurs 2

Söndag   6-11

Fredag     9-12 

Delkurs 3

Fredag  11-11

Lördag    10-12

Delkurs 4

Lördag  12-11

Lördag    17-12

Delkurs 5

Lördag   19-11

Söndag   18-12

 

 

 

NYTT OM YRKESKOMPETENSBEVIS! 

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut.

Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning!

Transportstyrelsen kommer att utfärda det nya yrkeskompetensbeviset cirka 10 arbetsdagar innan det giltiga yrkeskompetensbeviset löper ut //

Det här betyder att en yrkesförare kan gå den sista delkursen i god tid innan det befintliga yrkeskompetensbeviset går ut,

men blir rapporterad först slutförd fortbildning utan att Transportstyrelsen omgående utfärdar ett nytt yrkeskompetensbevis.

Transportstyrelsen kommer att utfärda det nya yrkeskompetensbeviset cirka 10 arbetsdagar innan det gamla yrkeskompetensbeviset löper ut //

 

Undantag från krav på yrkeskompetensbevis

Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska inte tillämpas på förare av fordon

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,
 3. som används inom ambulanssjukvården,
 4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,
 5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamhet,
 7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att fordonet inte samtidigt används för en kommersiell gods- eller person- transport,
 9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som
  a) innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller
  b) är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkortsbehörighet för fordonet,
 10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,
 11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1 eller D och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet, under förutsättning att fordonet
  a) inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, eller
  b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller
 14. som används för ett företags gods- eller persontransporter i landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten.

 

 

 

Läs mer om våra kurser:

Delkurs 1 Heavy EcoDriving
– Yrkestrafiken och miljön
Siffror att fundera kring
Trafikens miljö- och hälsoeffekter
Globala effekter
Regionala effekter
Vad kan vi göra?
Svenska miljökvalitetsmål
Tre drivkrafter och tre vägar
– Effektivare transporter
Viktig planering
Teknik för effektivare transporter
– Bättre teknik i fordonen
Vad gör samhället?
Vad gör producenterna?
Olika motorer
Bättre förbränning
Bättre avgassystem
Rätt i tanken
Förnybara bränslen
– Föraren
EcoDriving – sparsamt och säkert
Driftkostnaderna
Före körningen
Starta
Ekonomiska varvtalsområdet
Växellådor
Stadskörning
Landsvägskörning
Får du stopp i tid?
Bromsarna
Var rädd om ditt fordon
Säkerhetskontroll för lastbil
Säkerhetskontroll för buss
Delkurs 2 Godstransport
– Åkeribranschen
Intressant för sifferbitare
Åkerierna
Vem gör vad?
Sveriges Åkeriföretag
Fackliga organisationer
Arbetsgivarorganisationer
Utvecklingen inom transportbranschen
De som säljer transporter
Upphandling
Tvister
– Säker last
Olika begränsningar
Hur mycket får du lasta på bilen?
Överlast
Lastbärare
Hur mycket får plats?
Att köra truck
Bakgavellyft
Kranar
Lastsymboler
Säkra lasten rätt
Olika säkringsmetoder
Tabeller för lastsäkring
Arbetsuppgifter – Kan du säkra lasten?
– Transporten
Olika typer av godstransporter
Ett bättre transportsystem?
Delkurs 3 Lagar & Regler

– Lagar & regler
Yrkeskompetensbevis
Arbetstidsregler vid vägtransporter
AETR och EU:s kör- och vilotider
Redovisning av kör- och vilotider
Förarkort
Olika slag av yrkesmässig trafik
Trafiktillstånd
Människosmuggling
Beräkningstabell
Särskilda bestämmelser vid körning till vissa länder

Delkurs 4 Ergonomi & Hälsa
– Livsstil
Fysisk kondition
Kost – gott, nyttigt och omdebatterat
Vad är bäst att äta?
Mat är mer än energi och näring
Effekter av felaktig kost
Kostdebatten
Alkohol och andra droger
– Sömn och hälsa
Om stress
Arbets- och vilocykeln
– Ergonomi
Arbetsrelaterade olyckor
Ekonomiska konsekvenser
– Hot och våld
Tjänstemannaskydd
Hot och våld
– Första hjälpen
Olycksrapportering och kalla på hjälp
Första hjälpen
Olycksplats
Delkurs 5 Trafiksäkerhet & kundfokus
– Trafiksäkerheten
Olycksavvecklingen
Olyckor med tunga fordon
Intressant statistik
Olyckor med lastbil
Olyckor med buss
Viltolyckor
Många ton att få stopp på!
Brand i fordonet
Tunnelsäkerhet
Arbetsskador
– Yrkesrollen
Bra yrkesförare
Bra attityder
– Nöjda kunder
Kundfokus
Ansiktet utåt
Värna varumärket

 

Nyfiken att veta mer om våra utbildningar?

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med information.

Mer information!