Widells trafik och utbildning, värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid hög nivå på dataskydd. GDPR (General Data Protection Regulation) som började att gälla 25 maj 2018 och gäller inom hela EU vilket innebär att företagen har ökade krav att hantera personuppgifter.

Widells TU behandlar uppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter till oss men vi behöver dem för att kunna fullfölja våra åtagande enligt transportstyrelsen krav på rapportering efter avslutat kurs.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga som t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer och epost-adress. Behandlingen är i förenligt med dataskyddsförordningen eftersom Widells TU har ett berättigat intresse att kunna behandla personuppgifter för följande ändamål, personnummer för att på trafikverket kunna boka kunskapsprov och körprov och kontrollera körkortstillstånd, samt rapportera genomförd yrkeskompetens.

Mobilnummer och e-post behövs för att kunna skicka påminnelser, skicka inloggningar, bekräftelser på bokningar.
Efter avslutat utbildning arkiveras uppgifter så fort som möjligt enligt dataskyddsförordningen, de personuppgifter som behandlas under utbildning ligger i säker förvaring på skolan.

Vi behandlar och lagrar personuppgifter bara så länge som krävs för att kunna administrera tjänster och uppdrag för dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Vi radera inte dina uppgifter när det finns ett legalt krav att lagra eller en rättslig grund att behålla dem, om du lämnat dina uppgifter till oss för att kunna erbjudas en tjänst, utbildning eller produkt sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till annan part än berörda myndigheter, transportstyrelsen, trafikverket i enlighet med deras krav. Vi lämnar endast ut uppgifter till berörda samarbetspartner utifrån de krav som krävs enligt lag.
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas, det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga uppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress skriftligt och undertecknad av dig. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas att du i första hand vänder dig till personuppgiftsansvariga på skolan.