Länkar

Körkortsportalenkk-portalen-2
Information om körkortstillstånd, att ta körkort samt körkortsinnehav.

 

 Trafikverket
Information om trafik på vägar och järnvägar samt om körkortsprov. På webbplatsen finns bland annat en bra tjänst för att se läget på vägarna.

 

Transportstyrelsen
Information om regler för vägtrafik, järnväg, sjöfart och flyg. Transportstyrelsen handhar bland annat frågor om körkortstillstånd, fordonsregler, ägarbyte på fordon samt trängselskatt. Här finns också information om regler för vikter,
kör- och vilotider, färdskrivare samt yrkeskompetens.

 

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Information om bland annat farligt gods och utbildning i samband med detta.

 

STR
Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Vi tillhör STR – branschorganisationen för Sveriges trafikskolor. Här hittar du information och nyheter om branschen.

Comments are closed.