Farligt Gods – ADR

ADR-intyg
För att få köra farligt gods behöver du i många fall ett s k ADR-förarintyg. Hos oss kan du gå följande utbildningar:

  • Grundutbildning, 3 dagar: krävs för att köra farligt gods som styckegods
  • Specialutbildning Tank, 2 dagar: krävs för att köra farligt gods i tankar och tankcontainrar
  • Specialutbildning Klass 1, 1 dag: för att köra explosiva ämnen och föremål

Dessutom finns en specialkurs för dem som skall köra radioaktivt
material (klass 7). Denna grupp av ämnen utgör en mycket liten del av alla transporter som går på våra vägar. Om du är intresserad av denna delkurs kan vi förmedla kontakt till en utbildare.

Ett ADR-intyg gäller i fem år. Innan intyget går ut måste man genomgå en s k repetitionsutbildning. Givetvis kan vi även tillhandahålla denna.

1.3-utbildning
Även i andra fall kan det krävas utbildning av personer som hanterar farligt gods. En utbildning enligt ADR 1.3 krävs då vissa undantag och lättnader från reglerna tillämpas. Det kan vara fråga om att köra farligt gods som värdeberäknad mängd, reducerad
mängd och begränsad mängd. Utbildningen krävs även för dem som hanterar farligt
gods på annat sätt, exempelvis lastar och lossar eller hanterar gods på ett lager. Utbildningens omfattning och längd skall anpassas till uppgiften och den består av tre delar:

  • allmän utbildning om farligt gods
  • funktionsspecifik utbildning
  • säkerhetsutbildning

 

OBS! Vi håller på att uppdatera oss vad gäller ADR med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det innebär att vi inte själva kommer att kunna ge några ADR-kurser för tillfället. Vi kan dock förmedla ADR-utbildning hos utbildare nära Lidköping.

Comments are closed.