Yrkeskompetens

För några år sedan ändrades reglerna för dem som vill köra lastbil och buss yrkesmässigt, d v s mot betalning. Idag krävs ett s k yrkeskompetensbevis för detta. Undantag finns. Om du redan hade ett körkort med behörighet D (buss) innan den 10 september 2008 eller ett körkort med behörighet C (tung lastbil) innan den 10 september 2009 får du köra buss respektive lastbil utan yrkeskompetensbevis.

Även om du får köra lastbil och buss utan yrkeskompetensbevis idag måste du gå fortbildningskurser för att behålla behörigheten i framtiden. Dessa kurser är på totalt 35 timmar. Totalt finns fem sådana kurser om minst 7 timmar vardera. Du måste ha gått fortbildningskurserna innan den 10 september 2015 för buss och innan den 10 september 2016 för lastbil om du vill få ut ett yrkeskompetensbevis och kunna fortsätta köra yrkesmässigt. Därefter måste du gå dessa fortbildningskurser inom fem år för att behålla behörigheten. Observera att du inte måste gå samtliga kurser på en gång. Du kan dela upp dem och gå exempelvis en delkurs per år.

Vi tillhandahåller yrkeskompetensutbildningar för såväl lastbil som buss, både grundutbildningar och fortbildningskurser. För fortbildningen finns följande delkurser:

  1. Heavy EcoDriving
  2. Godstransporter alternativt Persontransporter
  3. Lagar och regler
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Trafiksäkerhet och kundfokus

Läs mer om STR: s yrkeskompetensutbildningar –
klicka på bilden till höger!

 

 

Comments are closed.